myśl

myśl I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, lm M. -i {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedmiot, obiekt, twór myślenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Radosne, smutne, przygnębiające myśli. Myśl o szczęściu, o bliskich, o karierze. Nachodzą kogoś jakieś myśli. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'idea, koncepcja, organizująca wokół siebie treści szczegółowe': {{/stl_7}}{{stl_10}}Myśl narodowowyzwoleńcza. Myśl przewodnia utworu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pomysł, zamiar, plan': {{/stl_7}}{{stl_10}}Doskonała, świetna, genialna myśl. Twórcza myśl. To jest myśl, tak zrobimy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}myśl II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. -i, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'myślenie; zastanawianie się, poznawanie rozumem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ogarniać coś myślą.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}(ani) przez myśl [przez głowę] {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}nie przeszło; bić się zmyślami; być dobrej myśli; czarne myśli; czytać w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}myślach; czytać w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}oczach [myślach] [w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}sercu]; dzielić się – podzielić się {{/stl_7}}{{stl_8}}{z kimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}swoimi myślami; kosmate [kudłate] myśli; mieć {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na myśli; na myśl; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}nie przeszło przez myśl; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}nie przyszło na myśl; nosi się z zamiarem [pomysłem, myślą i in.]; odbiegać – odbiec myślą; po {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjejś} {{/stl_8}}{{stl_7}}myśli; przebiegać – przebiec pamięcią [myślą, wspomnieniem]; przenosić się – przenieść się myślą {{/stl_7}}{{stl_8}}{gdzieś, dokądś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}przyszło na myśl [do głowy]; przywodzić – przywieść na myśl; skupić myśli; w myśl; wybiegać – wybiec myślą naprzód; wymiana myśli; złota myśl {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Myśl.pl — Type Quarterly Format A4 Publisher The Bolesław I the Brave Foundation Editor Ireneusz Fryszkowski Founded 2006 Headquarters …   Wikipedia

  • myśl — ż V, DCMs. myślli; lm MD. myślli 1. «czynność, funkcja, praca umysłu, zdolność myślenia; proces poznawczy, myślenie; władza psychiczna poznawcza, rozum, umysł; świadomość, pamięć» Bieg, tok, nurt myśli. Zaprzątać czymś myśl. Coś nie może wyjść z… …   Słownik języka polskiego

  • myśl — 1. Bić się, łamać się z myślami «nie móc się zdecydować na coś; wahać się»: (...) biłem się z myślami, czy się żenić. W. Myśliwski, Widnokrąg. 2. Błądzić gdzieś myślami «myśleć o różnych rzeczach, nie koncentrując się na żadnej z nich»:… …   Słownik frazeologiczny

  • Myśl Karaimska (журнал) — Караимская мысль Myśl Karaimska …   Википедия

  • Mysl Karaimska (журнал) — …   Википедия

  • Mysl Karaimska — …   Википедия

  • Russkaja Mysl — Русская мысль Beschreibung Russischsprachige Zeitschrift für Europa Verlag Société Nouvelle d …   Deutsch Wikipedia

  • na myśl — {{/stl 13}}{{stl 8}}{o czymś, o kimś} {{/stl 8}}{{stl 7}} przypomniawszy, uprzytomniwszy sobie kogoś, coś; pomyślawszy o kimś, o czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Drżeć ze strachu na myśl o egzaminie. Na myśl o szefie zgrzytał zębami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • w myśl — {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z dopełniaczem {{/stl 8}}{{stl 7}} wskazuje na podstawę prawną danej czynności; na mocy; zgodnie z : {{/stl 7}}{{stl 10}}W myśl rozporządzenia władz ograniczono sprzedaż alkoholu. W myśl ostatnich decyzji… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • (ani) przez myśl [przez głowę] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {komuś} {{/stl 8}}nie przeszło {{/stl 13}}{{stl 7}} mówiący podkreśla, że coś było dla kogoś rzeczą niespodziewaną; nie uświadomił sobie czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ani przez myśl mi nie przeszło, że to się tak skończy …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.